Data privacy

Bowlingvereniging Lelystad vraagt u bij het lid worden en andere activiteiten om een aantal persoonlijke gegevens zoals naam, adres en geboortedatum (uw persoonsgegevens). Tevens vragen we om toestemming voor het gebruik van deze gegevens.

Bowlingvereniging Lelystad zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaan en zal deze niet aan derden doorgeven of verkopen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Hieronder leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Welke persoonsgegevens vragen wij van u?

Wij vragen om een aantal persoonsgegevens om u te kunnen identificeren en u in te kunnen schrijven als lid van BVL en de NBF.

De gegevens die wij vragen zijn:

 • voornaam
 • voorletters
 • achternaaam
 • adres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • nationaliteit
 • telefoonnummer (optioneel)
 • emailadres

Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken deze gegevens:

 • voor onze ledenadministratie,
 • om je te kunnen voor het aanmelden bij de NBF
 • om je mededelingen (bijvoorbeeld e-mails) te kunnen sturen met informatie over de vereniging en activiteiten
 • voor het vermelden van uitslagen en scores op onze website

Wij geven deze persoonsgegevens niet aan derden (met uitzondering van de NBF) zonder dat u daar eerst uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Persoonsgegevens benodigd voor de ledenadministratie.

We slaan uw persoonlijke gegevens op ten behoeve van de ledenadministratie.

 • Hiermee registeren wij uw lidmaatschap bij onze vereniging,
 • Registreren de inschrijving en doen de contributieafdracht aan de NBF,
 • Registreren we uw betalingen van het leaguegeld.

Persoonsgegevens die wij aan de NBF doorgeven.

Ten behoeve van de registatie bij de NBF geven wij uw persoonsgegevens door aan de NBF.

De gegevens die wij aan de NBF doorgeven zijn:

 • Voornaam,
 • Voorletters,
 • Achternaam,
 • Adres,
 • Nationaliteit,
 • Geslacht,
 • Geboortedatum
 • Emailadres

U ontvangt op basis hiervan van de NBF een NBF registratienummer

Wij geven de scores van huisleagues en andere onder NBF regels gespeelde toernooien, zoals de verenigingskampioenschappen, door aan de NBF op basis van het NBF registratienummer.

De NBF houdt op basis van het NBF registratienummer ook uw scores bij. Op basis van alle doorgegeven scores bepaald de NBF aan het eind van elk seizoen uw bowlingklasse voor het daarop volgende seizoen.

 

Persoonsgegevens op de website.

We slaan uw naam en emailadres op in het administratie gedeelte van de BVL website om U toegang te geven tot vertrouwelijke content en het sturen van emails.

We gebruiken uw voor- en achternaam voor het publiceren van de huisleague-scores en andere toernooien en competities op de website, waar deze publiekelijk zijn in te zien.

Persoonsgegevens voor Mailchimp

We slaan persoonsgegevens op bij de service Mailchimp.(www.mailchimp.com)

Het gaat om je voornaam, achternaam en e-mailadres.

Hiermee kunnen we je een e-mail sturen.

We kunnen zien of je de e-mail hebt geopend en of je op een link in de email hebt geklikt met als doel onze dienst te kunnen verbeteren.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Wanneer je het niet eens bent met het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met het bestuur.

Dat kan o.a. door gebruik te maken van het contactformulier op onze website.

Het bestuur zal met je in overleg treden; bepalen wat uw bezwaren zijn en waar nodig en kan aanpassingen maken in het gebruik van je persoonsgegevens.

Wat gebeurd er met mijn gegevens als ik stop met het lidmaatschap van de vereniging?

Wanneer u stopt met het lidmaatschap van onze vereniging zullen wij:

 • uw gegevens verwijderen uit de ledenadministratie en
 • uit de registratie voor de website.
 • uw uitschrijven doorgeven aan de NBF

Uw naam en scores en uitslagen blijven wel zichtbaar op de website.