ALV en Seizoensopening (Woe 31-8)

Net als vorig jaar, willen we voorafgaand aan de eerste leagueavond op woensdag 31 augustus 2016, een openingsavond houden met een trainingssessie, om er weer in te komen.

We laten deze keer de training voorafgaan door een korte ALV.

In deze ALV zullen we onze plannen voor het nieuwe seizoen bespreken. En een aantal sportieve onderdelen van het seizoen met elkaar bespreken.

De ALV start om 19.30 u en wij denken dat het om 20.00 uur alweer klaar zal zijn.

Daarna hebben we de banen tot onze beschikking tot 22.00 uur.
De kosten voor deze trainingsavond bedraagt € 5,00, inclusief 2 consumptiemunten.

Agenda A.L.V. 31 augustus 2016 aanvang 19.30 uur
1. Opening
2. Starttijden leagueavonden
3. Financieel overzicht van de penningmeester
4. Reservespelers
5. Spelers gezocht.