Regionale Trio League seizoen 2017-2018

Update: Er zijn 18 inschrijvingen en nog plaatsen vrij. Inschrijving is verlengt tot 10 juli.

Bijgaand ontvangt u een inschrijvingsformulier voor de Regionale Trio League (RTL) van regio Noord in samenwerking met Drenthe.

Voor degenen die de RTL niet kennen. De RTL is een vooral gezellige competitie van teams binnen onze regio. Het is de gelegenheid om eens in een ander huis te kunnen spelen. Een team mag bestaan uit heren en/of uit dames. Mixed teams zijn toegestaan maar niet verplicht. Maximaal 6 personen per team.
Indien mogelijk krijgt elk team een thuiswedstrijd

Er wordt gespeeld volgens het Europese systeem met een round robin (dwz. je ontmoet elke speeldag al je tegenstanders). Dit betekent bij een poule van 8 teams 7 games per speeldag en bij een poule van 6 teams 5 games + 1 game voor totale pinfall. Op basis van die totale pinfall worden dan bonuspunten toegekend. We gaan komend seizoen ook head to head spelen. De aanvang van elke speeldag is 10.00 uur. Voor de league wordt het sportreglement van de NBF aangehouden.

Het afgelopen seizoen hebben 14 teams meegedaan spelend in een eerste en een tweede klasse. Nieuwe teams worden in principe automatisch in de tweede klasse ingedeeld. Bij veel inschrijvingen wordt er opnieuw ingedeeld volgens gemiddelde zodat elke competitie een leuke en uitdagende competitie is voor alle deelnemende teams.

De kosten
Afgelopen seizoen is het gelukt om het tarief te beperken tot slechts €. 60,00 per team per dag een pool van 6 teams en €. 65,00 voor een pool van 8 teams. Of dat weer lukt hangt af van de tarieven die de bowlingcentra ons voortoveren. De verwachting is dat het niet veel meer zal worden.
Doordat deze league gerund wordt door vrijwilligers zijn de kosten beduidend lager dan de NBF Nationale Trio League. Dit kan interessant zijn voor de teams die in de lagere klassen van de NTL spelen.

Landelijke finale
De winnaar of hoogst geklasseerde van de hoogste klasse uit regio Noord mag zich kampioen van Regio Noord noemen en mag op kosten van deze RTL mee spelen in de landelijke finale. De winnaar of hoogst geklasseerd van de hoogste klasse uit Drenthe mag zich kampioen van Drenthe noemen en mag op kosten van de RTL naar de landelijke finale. De landelijke finale wordt georganiseerd door de NBF in een door de NBF te bepalen centrum op 3 juni 2018

Wedstrijdleiders
Elk meespelend team is verplicht ons de volledige adresgegevens (dwz Naam, adres en telefoonnummer) van een door hun verkozen wedstrijdleider te verstrekken op het inschrijfformulier. De verkozen wedstrijdleider tekent op het formulier voor akkoord en verplicht zich daarmee om een wedstrijd in de Regionale Trio League te leiden in het huis dat het thuis spelende team heeft uitgekozen. Indien het team niet voor een wedstrijdleider kan zorgen, dan dient de vereniging voor een wedstrijdleider te zorgen. Als binnen een vereniging geen wedstrijdleider beschikbaar is, dan dient de vereniging een wedstrijdleider van elders aan te trekken.
De vergoeding voor de wedstrijdleider is door de NBF vastgesteld. De eventuele reiskosten van een wedstrijdleider van elders dienen door de vereniging te worden gedragen
Mocht een wedstrijdleider om de een of andere reden niet in de gelegenheid zijn om de wedstrijd te leiden, dan dient deze zelf voor een vervanger te zorgen en de wedstrijd- formulieren over te dragen.

Speeldagen
De speeldata staan vermeld in de wedstrijdkalender 2017-2018, deze zijn:
24 september 2017            24 februari 2018
15 oktober 2017                  25 maart 2018
10 december 2017             29 april 2018
14 januari 2018                   27 mei 2018
 

Inschrijving
Deelname staat open voor alle senior of jeugd NBF leden. Als bijlage vindt u een inschrijfformulier dat voor zich spreekt. Het inschrijfformulier moet door een verenigingsbestuurslid worden ondertekend. Hiermee accepteert de vereniging de (financiële) verantwoording voor het team. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Uw inschrijving graag voor 15 juni richten aan ondergetekende.